In het clubgebouw van SV PH bevindt zich een buitenschoolse opvang (BSO).

Deze BSO – Plezier Hier – is onderdeel van Kinderopvang De Cirkel.

BSO Plezier Hier is gericht op sport en spel en maakt op maandag tot en met donderdag na schooltijd gebruik van het clubgebouw en de sportvelden van SV PH.

Meer informatie over en aanmelden voor de BSO Plezier Hier kan via:

Link naar website KOV de Cirkel