PH Almelo is een Actie Betrokken Club

PH is in 2014 met het Sportbedrijf Almelo gestart met het project Actief Betrokken Club (ABC). Doelstelling van het project is het faciliteren van sportverenigingen, om binnen hun mogelijkheden en afgestemd op de lokale wensen en behoeften (en in het kader van de WMO) actief een maatschappelijke rol te vervullen. Sportbedrijf Almelo streeft hiermee naar maatschappelijk actieve en betrokken sportverenigingen, die meer zijn dan alleen een sportaanbieder.

Bijdrage aan de leefbaarheid

Als Actief Betrokken Club kan PH een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk, de buurt, het dorp of de stad. Dit door het organiseren van allerlei activiteiten op het sportcomplex. Bovendien bekijkt Sportbedrijf Almelo hoe PH het sportpark in de daluren (overdag) maatschappelijk en betekenisvol kan gebruiken.

PH Almelo